home < mastercard < faq >'); ?> Hier enkele vragen en de bijbehorende antwoorden:

Handelsmerkinfo: 'MasterCard' is een geregistreerd handelsmerk van -- hmm, van wie eigenlijk? De rechthebbende in de Benelux is in ieder geval Interpay Nederland B.V..