home < mastercard < log >'); ?> Hoe voere men een actie als deze uit ...

Handelsmerkinfo: 'MasterCard' is een geregistreerd handelsmerk van -- hmm, van wie eigenlijk? De rechthebbende in de Benelux is in ieder geval Interpay Nederland B.V..