home < stufe >'); print "Gebruik svp geen sneuie deeplinks, maar link gewoon naar de html waarin de content gelinkt is."; print html_footer(""); exit(); } if(eregi("\.php$", $fetch) || eregi("\.meta", $fetch) || eregi("\.\.",$fetch)) { header("HTTP/1.0 401 Access denied"); require "../index.inc"; print htmlheader("Zomaar wat willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", 'home < stufe >'); print "Helaas, het downloaden van php-scripts is verboten."; print html_footer(""); exit(); } if(eregi("\.png$", $fetch)) { header("Content-Type: image/png"); } else if(eregi("\.jpg$", $fetch)) { header("Content-Type: image/jpeg"); } else if(eregi("\.gif$", $fetch)) { header("Content-Type: image/gif"); } else if(eregi("\.pdf$", $fetch)) { header("Content-Type: application/pdf"); } else { header("Content-Type: application/octet-stream"); header("Content-Disposition: attachment; filename=$fetch"); } $f=fopen($mybasedir.$fetch, 'r'); fpassthru($f); exit(); } if(!strlen($view)) { // create an index require "../index.inc"; print htmlheader("Zomaar wat willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", 'home < stufe >'); print ''; print ''; $D=opendir($mybasedir); while(($fn=readdir($D))) { if(!eregi("~$", $fn) && !eregi("\.meta", $fn) && is_file($mybasedir.$fn)) { $fl[]=$fn; } } sort($fl); foreach($fl as $fn) { if($im=getimagesize($fn)) { print ""; } else { print ""; } } print '
FileSizeDimensionsLastmod
$fn".filesize($fn).''.$im[0].'x'.$im[1].''.date("YmdH",filemtime($fn))."
$fn".filesize($fn).'N/A'.date("YmdH",filemtime($fn))."
'; print html_footer(""); exit(); } else { if(!is_file($mybasedir.$view)) { header("HTTP/1.0 404 Not found"); require "../index.inc"; print htmlheader("Willekeurige meuk: $view", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", 'home < stufe < ??? >'); print ("Het gezochte bestand staat niet op deze server. Gebruik de index om het te vinden."); print html_footer(""); exit(); } // bouwen next/prev knoppen $D=opendir($mybasedir); while(($fn=readdir($D))) { if(!eregi("~$", $fn) && !eregi("\.meta", $fn) && is_file($mybasedir.$fn)) { $fl[]=$fn; } } sort($fl); foreach($fl as $fn) { if($fn==$view) $cur=$fn; else if(!strlen($cur)) $prev=$fn; else if(!strlen($next)) $next=$fn; } if(!isset($prev)) $navbar='home < stufe < ['.$view.']  [next:'.$next.']'; else if(!isset($next)) $navbar='home < stufe < [prev:'.$prev.']  ['.$view.']'; else $navbar='home < stufe < [prev:'.$prev.']  ['.$view.']  [next:'.$next.']'; if(eregi("\.txt$",$view)) { require "../index.inc"; print htmlheader("Willekeurige meuk: $view", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", $navbar, $mybasedir.$view); $auth=genauth($view); print "(Klik hier om $view te downloaden)"; print "
";
   $f=fopen($mybasedir.$view, 'r');
   print "
";
   fpassthru($f);
   print "
"; print '
Wil je naar deze tekst linken? Gebruik deze link anders werkt het niet.
'; print html_footer(""); exit(); } if(eregi("\.(png|jpg|tiff|gif)$",$view)) { require "../index.inc"; print htmlheader("Willekeurige meuk: $view", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", $navbar, $mybasedir.$view); $im=getimagesize($view); $auth=genauth($view); print '
'; $f=@fopen($mybasedir.$view.".meta", "r"); if($f>0) { fpassthru($f); @fclose($f); } print ""; print '
'; print '
Wil je naar dit plaatje linken? Gebruik http://jsp.vs19.net/stufe/'.$view.' anders werkt het niet.
'; print html_footer(""); exit(); } else { require "../index.inc"; $auth=genauth($view); print htmlheader("Willekeurige meuk: $view", "Willekeurige meuk", "Willekeurige meuk", $navbar, $mybasedir.$view); print "Klik hier om $view te downloaden"; print html_footer(""); exit(); } } ?>